biogradex.pl » strona główna » Nasza oferta

Nasza oferta

Firma Biogradex®-Holding posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną z bardzo dużym doświadczeniem zarówno projektowym jak i wykonawczym. Trzon zespołu projektowo – wykonawczego jest praktycznie niezmienny od czasu założenia firmy.

Ze względu na to iż technologia Biogradex® jest opatentowana jesteśmy wyłącznym jej projektantem i wykonawcą :
  • przed przystąpieniem do wprowadzenia technologii Biogradex® na istniejący obiekt wykonujemy ocenę techniczną i przedstawiamy ofertę zastosowania naszej technologii – gratis.
  • dalej wykonujemy pełno branżowe projekty oczyszczalni ścieków w technologii Biogradex® ze wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • pełnimy funkcję Generalnego Wykonawcy przy realizacji oczyszczalni ścieków.
  • w przypadku wygrania przetargów przez zewnętrzną firmę , my wykonujemy technologię Biogradex® na powstających obiektach.
  • Biogradex®-Holding bierze odpowiedzialność za uzyskanie efektu ekologicznego na obiektach z użyciem tej technologii.
  • przeprowadzamy rozruch oczyszczalni ścieków z opracowaniem niezbędnych dokumentów do jej oddania do eksploatacji.
  • szkolimy załogi oczyszczalni ścieków opracowujemy instrukcje użytkowania.
W całej skali naszych działań współpracujemy ze znanymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą przy ocenie zjawisk i procesów w trakcie projektowania i budowy oczyszczalni oraz ich późniejszej eksploatacji. Współpracę tę bardzo sobie cenimy, gdyż wnosi do naszej pracy wiedzę, nowe doświadczenia i buduje dobre relacje pomiędzy nauką i biznesem. Wszystkie nasze realizacje są w duchu dbałości o środowisko naturalne i zgodne z wymogami i standardami jego ochrony.

Dotychczas zaprojektowane i wykonane przez nas obiekty oczyszczają ścieki do parametrów wyższych niż wymagane polskim prawem , nie zużywając przy tym więcej energii niż technologie standardowe, a oddziaływanie na środowisko naszej technologii Biogradex® jest znacznie mniejsze ze względu na jej możliwości zabudowy i wielkości obiektów.

Biogradex-Holding posiada licencjonowanie oprogramowanie CAD jak i oprogramowania obliczeniowe.

Posiadamy również niezbędne wyposażenie do wykonywania robót technologicznych w obszarze oczyszczalni ścieków.