Biogradex.pl - Technologie oczyszczania » strona główna
Firma Biogradex została założona w roku 1989 z zamierzeniem projektowania obiektów ochrony środowiska. W roku 1994 został założona firma Biogradex – Holding Spółka z o.o. mająca na celu nie tylko projektowanie ale również wykonawstwo obiektow w technologii Biogradex®. Już wtedy powstawał pierwszy obiekt w technologii Biogradex® pracujący do dzisiaj.

Głównymi udziałowcami są Andrzej Gólcz i Janusz Szałach. Firma powstała bazując na jego zgłoszeniu patentowym procesu oczyszczania Biogradex®.

W tym okresie powstają pierwsze oczyszczalnie w tej technologii. Jednak ze względu na nowatorstwo rozwiązań bardzo trudno jest jej przebić się na duże obiekty. Firma podejmuje decyzję o kompleksowym badaniu technologii w celu właściwego jej promowaniu w Polsce.
 
Prowadzone są szeroko zakrojone badania przez ośrodki naukowe. Badania te jednoznacznie pokazują wysoką skuteczność oczyszczania ścieków i niską energochłonność procesu. Firma uczestniczy w targach IFAT w Monachium ( 2002r). Targach POLEKO ( 2002,2008) gdzie otrzymuje nagrody za technologię. Uczestniczy w ważnych konferencjach naukowych wzbudzając swoimi rozwiązaniami uznanie inżynierów z europy i USA i Kanady.

Obecnie firma rozwija swoją działalność na rynkach zagranicznych ( Chiny, Korea Południowa, USA, Kanada, Szwecja ) jak i w Polsce.

Budowane są nowe obiekty w tej technologii jak i modernizowane już pracujące.   

LaureacI programu Greenevo

Technologia Biogradex - oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych metodą osadu czynnego niskoobciążonego