biogradex.pl » strona główna » Lista aktualności » 7-03-2016 Oczyszczalnia Stare Babice już pracuje z technologią Biogradex!.

7-03-2016 Oczyszczalnia Stare Babice już pracuje z technologią Biogradex!.

 Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach została przekazana Inwestorowi. Obiekt osiągnął założenia projektowe. Uzyskiwane rezultaty są znacznie lepsze od wymaganych polskim prawem. Dla temperatury ścieków około 10˚C w odpływie ,zawartość amoniaku wynosi 0,1 ÷0,05 mg NH4  /l  a azotu ogólny N = 4 ÷ 6 mgN/l

Projektowy przepływ to Q śr.d. = 6000 m3/d , max. Q = 7500 m3/d , RLM 44000. Kontrakt miał w swoim zakresie  rozbudowę i modernizację części biologicznej oczyszczalni. Inwestor prowadzi również rozbudowę części mechanicznej i gospodarki osadowej.